ပူးတွဲဝက်ဝံ

  • Joint Bearing

    ပူးတွဲဝက်ဝံ

    ●၎င်းသည်လုံးဝန်းသောလျှောစိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

    ●ပူးတွဲဝက်ဝံကြီးမားသောဝန်ထမ်းနိုင်ပါတယ်။

    ●ပူးတွဲဝက်ဝံများကို SB အမျိုးအစား၊ CF အမျိုးအစား၊ GE အမျိုးအစားစသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။